Progress Method

About Our Method

W ramach programu Addvantage, w przygotowaniu do egzaminów językowych British Council, bazujemy na materiałach zakupionych przez Szkołę, i własnych materiałach autorskich, które przygotują Ciebie do ich pomyślnego zdania.

 

Egzamin Ósmoklasisty – kurs przygotowawczy jest realizowany w oparciu o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego, MEN. Nauczysz się jednak o wiele więcej niż tylko umiejętności egzaminacyjnych.

 

MATURA – podstawowa i rozszerzona. Przygotowanie w cyklach 3,2 lat oraz 1 roku. Kompleksowo, krok po kroku zdobędziesz konieczne dla siebie umiejętności aby bezstresowo, z maksymalnie dobrym wynikiem zaliczyć Maturę z języka angielskiego.